Przedszkole Montessori Dzieci Świata

Przedszkole Montessori Dzieci Świata

Zajęcia Jaku przybliżyły nam świat zwierząt, roślin i kosmosu. Interesujące doświadczenia rozbudziły w nas ciekawość i chęć dalszego poznawania otaczającej nas przyrody.

Zajęcia Jaku przybliżyły nam świat zwierząt, roślin i kosmosu. Interesujące doświadczenia rozbudziły w nas ciekawość i chęć dalszego poznawania otaczającej nas przyrody.

Marta Grzesik, dyrektor
Przedszkole Montessori Dzieci Świata

https://www.montessoridzieciswiata.pl/