Muzyczne Przedszkole “Bajkowo”

Muzyczne Przedszkole Bajkowo

Uważam te zajęcia za dobrze prowadzone i bardzo pożyteczne, gdyż uczą dzieci samodzielnego, logicznego myślenia i lepszego rozumienia otaczającego świata.

Uważam te zajęcia za dobrze prowadzone i bardzo pożyteczne, gdyż uczą dzieci samodzielnego, logicznego myślenia i lepszego rozumienia otaczającego świata.

Katarzyna Kajm, dyrektor
Muzyczne Przedszkole “Bajkowo”

http://przedszkolebajkowo.pl/