Nagroda Uniwersytetu Dzieci w Krakowie w kategorii “Działania dla szkoły”

Nagroda Uniwersytetu Dzieci w Krakowie w kategorii “Działania dla szkoły”

Nominacja do nagrody Słoneczniki 2015 za najbardziej rozwojową inicjatywę dla dzieci w wieku 0-14 lat w kategorii przyroda

Nominacja do nagrody Słoneczniki 2015 za najbardziej rozwojową inicjatywę dla dzieci w wieku 0-14 lat w kategorii przyroda

Nominacja do nagrody Słoneczniki 2014 za najbardziej rozwojową inicjatywę dla dzieci w wieku 0-14 lat w kategorii przyroda

Nominacja do nagrody Słoneczniki 2014 za najbardziej rozwojową inicjatywę dla dzieci w wieku 0-14 lat w kategorii przyroda

Zaproszenie jako jedyna firma zewnętrzna do współpracy z Ogrodem Botanicznym UJ

Zaproszenie jako jedyna firma zewnętrzna do współpracy z Ogrodem Botanicznym UJ

Nagroda Słoneczniki 2013 za najbardziej rozwojową inicjatywę dla dzieci w wieku 0-14 lat w kategorii przyroda

Nagroda Słoneczniki 2013 za najbardziej rozwojową inicjatywę dla dzieci w wieku 0-14 lat w kategorii przyroda

Nagroda Wykładowca Roku 2012/13 Uniwersytetu dzieci

Nagroda Wykładowca Roku 2012/13 Uniwersytetu dzieci

Założenie firmy

Założenie firmy