Kolejna nominacja do Złotego Słonecznika!

Tak, tak! Drugi rok z rzędu – WY : kochani słuchacze, rodzice i nauczyciele – zadecydowaliście, że znaleźliśmy się pośród firm nominowanych do nagrody Słonecznika – nagrody przyznawanej dla najlepszych inicjatyw dla dzieci. Dzięęęęęęęękiiiiii !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Głosowanie do końca wakacji :)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× 7 = seven